Huvudsidan
Vad är en webbring
Skapa ny webbring
Ringmasters FAQ
Nya frågor och svar
Regler
Om iRing
Kontakta oss
Sitemap

Medlemmar
Inloggning

Sök telefonnummer
WebbringToppen

Ringmasters FAQ

Var får jag koden för ringens navigering?

I systemet finns en standard kod. Denna kan du som ringmaster anpassa och förändra enligt eget tycke och smak. Det kan du göra utan att vara uppkopplad. När du är nöjd kopierar och klistrar du in den i Ring Admin och sparar den i systemet som kommer att anpassa den för varje enskild sajt.

Detta innebär att webmasters (och givetvis även du som ringmaster) kan hämta koden i Sajt Admin för sin sida färdiganpassad. Klar att kopiera in på hemsidan. På så sätt undviks att medlem har felaktig kod på sin sida.

Det här är dom navigeringsalternativ du kan använda när du anpassar din ringkod:

Nästa sajt
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/next.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Föregående sajt
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/prev.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Hoppa över (Skip) Nästa sajt
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/skipnext.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Hoppa över (Skip) Föregående sajt
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/skipprev.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Nästa 5 sajter
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/next5.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Föregående 5 sajter
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/prev5.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Slumpmässig sajt
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/rand.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Lista alla sajter
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/list.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid
Ringens hemsida
http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/home.pl?ringid=RINGID;siteid=$::siteid

Du skall byta ut RINGID mot din rings id. $::siteid är en intern variabel i systemet som inte skall bytas ut i den anpassade koden. Använder du någon av url:en som en länk på din ringhemsida, skall $::siteid förstås bytas mot ett sajtID.

Tips: Använd alltid länken även till ringens hemsida i ringkoden. Om du använder den verkliga url:en så kommer i annat fall alla dina medlemmar att ha fel url till ringens hemsida om du skulle flytta sidan.

Variabler som kan användas i ringkoden och vad de ersätts med av kodgeneratorn i koden för resp sajt:
$::ringtitle    Ringens namn
$::siteid Sajt ID
$::sitetitle Sajtens namn
$::wmname Namn på sajtens webmaster
$::wmemail Email till sajtens webmaster

Även om möjligheten finns rekommenderar vi inte användande av namn på och emejl till sajtens webmaster i ringkoden. Många har upptäckt att det inte alltid är så klokt att lämna ut dom uppgifterna hur som helst på nätet.

Den anpassade koden sparar du i RingAdmin under Anpassa/Ringkoden genom att kopiera och klistra in koden i kodrutan.

Märk att vid förhandsvisningen i RingAdmin så är inte dom sajtspecifika variablerna ersatta utan variabelnamnet visas. Detta då kodgeneratorn först på varje sajts administrationssida "förstår" vad variablerna skall ersättas med.


© 2000-2016 iRing.nu