Huvudsidan
Vad är en webbring
Skapa ny webbring
Ringmasters FAQ
Nya frågor och svar
Regler
Om iRing
Kontakta oss
Sitemap

Medlemmar
Inloggning

Sök telefonnummer
WebbringToppen

Skapa en ny ring

Regler och disclaimer

Det har visat sig nödvändigt ställa upp några regler för användandet av iRings tjänster. Vi avskyr byråkrati och har därför försökt göra dom så enkla och rakt på sak som möjligt.

Generellt gäller alla de begränsningar om funktionalitet, tillgänglighet, lämplighet hos tjänsten som är vanliga hos denna typ av gratistjänster.

Att du som besökare och användare av iRings tjänster iakttar god netiquette anser vi självklart.

Din ring skall ha en egen hemsida. Hemsidan skall avse medlemskapet i iRing och ej i annan ringtjänst. På ringens hemsida skall länk med iRings loggotype finnas.

Ringen skall ha minst två aktiva medlemssidor för att listas i vårt index.

iRing är en svensk tjänst öppen för skandinaviskspråkiga ringar.

Ringar med pornografiskt, kränkande, oetiskt eller annat olämpligt innehåll accepteras inte.

Som ringmaster är du ansvarig för att ringen inte innehåller olämpliga sajter.

Ringmaster är skyldig att tillse att aktiva medlemssajter i ringen har fungerande kod på sina sidor samt att lämna sin rings medlemmar den hjälp de kan behöva för att deras sajt skall fungera i ringen på avsett sätt.

Adoption av webbring. Ringmaster som inte längre vill administrera sin ring kan meddela iRing att ringen är tillgänglig för adoption eller själv överlåta den t.ex. till annan medlem i ringen. För övergiven ring avgör iRing frågan om adoption.

Övergiven webbring. Om en webbring övergivits av sin ringmaster kan iRing efter eget bedömande radera ringen eller tillåta att den adopteras, d.v.s. överlåtas till annan ringmaster. Ring anses övergiven, bl.a. men inte uteslutande, om ringmastern inte kan kontaktas på registrerad email, ringmaster inte svarar på email, ringens hemsida på registrerad adress inte existerar eller andra orsaker som gör att iRing bedömer ringen som övergiven.

Utöver vad som anges i dessa regler gäller de anvisningar som finns i FAQ och i övrigt på webbplatsen samt vad som kan komma att meddelas på annat sätt.

iRing äger rätt att avgöra huruvida en ring får utnyttja iRings tjänster. iRing kan efter eget gottfinnande avregistrera ringar som iRing finner olämpliga och som inte följer eller inte uppfyller regler och anvisningar.

iRing har rätt att när som helst göra ändringar och tillägg till dessa regler.

iRing är en gratistjänst och lämnar ingen som helst garanti för funktionalitet eller lämplighet för dess användning.

iRing är inte skyldig motivera varför ring avregistrerats.

När du registrerar en ring accepterar du dessa regler och de ändringar och tillägg som kan komma att utfärdas i framtiden.

© 2000-2016 iRing.nu